OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU


 

Provozovatelem internetového obchodu Malá Babetka na adrese www.malababetka.cz je:
Mgr. Marie Šlosárková, IČ: 87517094, Evžena Rošického 1073/4, 72100 Ostrava-Svinov. Tel.: 777 627 386, e-mail: info@malababetka.cz
 

 Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávce. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Veškeré zboží je dodáváno s prodejním dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich alikvotní část, obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Zároveň se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
Pro objednávku je platná cena v okamžiku podání objednávky. Tato cena je po kupujícím požadována k úhradě při převzetí dobírky. Náklady na poštovné a další náklady na dodání jsou součástí celkové ceny.
 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 

 Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:
 

• odešlete dopis (nejlépe emailem) na naši adresu ( info@malababetka.cz ) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis
 

• zboží doručte na adresu: Mgr. Marie Šlosárková, E. Rošického 4, 72100 Ostrava-Svinov
 

• zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní.
 

• k zásilce je nutno přiložit originál faktury, stvrzenku o převzetí dobírky a prohlášení o tom, že požadujete odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě
 

• Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 

• v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
 

 Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození zboží, zašle nejpozději do 3 dnů od jeho převzetí (nejlépe e-mailem) popis poškození prodávajícímu. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů v rozporu s přiloženými návody. Na vady takto vzniklé se nevztahuje poskytnutá záruka.
 

 V případě zjištění vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Pro vyřízení reklamace je nutné bezodkladně oznámit prodávajícímu, že daný výrobek vykazuje vadu a jakým způsobem se vada projevila. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, zašle kupující vadné zboží prodávajícímu v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět. Nové zboží bude odesláno bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží, případně bude vrácena zaplacená částka.
 

 Ochrana osobních dat
Provozovatel internetového obchodu Malá Babetka na adrese www.malababetka.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

 

 Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při objednávání zboží uvést následující údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresu pro fakturaci a dodání zboží
• Telefonické spojení
• Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při objednávání zboží (registraci) uvést následující údaje:
• Název firmy
• Adresu pro fakturaci a dodání zboží
• IČO
• Telefonické spojení
• Elektronickou adresu (e-mail)
Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

 

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Provozovatel internetového obchodu www.malababetka.cz, garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.

 

Používáním internetového obchodu www.malababetka.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu.Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 

Reklama: NajduZboží.cz 2011 © PiDi Soft |   Mapa stránek  |   Odkazy